K2-vet – veterinární ordinace a rodinná farma

aneb, tak to dopadá, když síly spojí zootechnik a veterinářka

Ing. Ondřej Kudrnáč a MVDr. Jaroslava Kudrnáčová

K2- vet

veterinární ordinace a rodinná farma

aneb,

tak to dopadá, když síly spojí zootechnik a veterinářka

Ing. Ondřej Kudrnáč a MVDr. Jaroslava Kudrnáčová

K2-vet – nejen farma, ale i ordinace….

Postupem času nepřibývala jen zvířata, pozemky a práce, ale také děti Koncem roku 2016 jsme začali malou část domu přestavovat na veterinární ordinaci s čekárnou. Rodičovská dovolená se totiž krátila a nějak to nešlo vše skloubit s mým návratem do zaměstnání. Na jaře dalšího roku se u nás na farmě otevírala veterinární ordinace K2-vet. Zaměřila jsem se na veterinární péči o malá zvířata, hlavně psy a kočky. Není to však moje jediná činnost. V terénu se věnuji větším pacientům, jako jsou koně, skot, ovce a kozy. Snažím se o přátelský přístup nejen ke svým pacientům, ale i k jejich majitelům, pro které jsou to často důležití členové rodiny.

Ordinační hodiny:

Na jakoukoliv návštěvu doporučuji objednat se předem. Jelikož zajištuji právě i práci v terénu, nemuseli byste mě bez objednání v ordinaci zastihnout.

Ordinace a práce v terénu…

Malá zvířata:

vakcinace
antiparazitární ošetření – vnější i vnitřní parazité
čipování a vystavení EU pasu
hematologické a biochemické vyšetření – přímo v ordinaci
odběry krve
vyšetření moči
koprologie
stanovení progesteronu
kastrace samců a samic
odstranění zubního kamene ultrazvukem včetně leštění
extrakce mléčných zubů
odstranění novotvarů
ošetření ran – konzervativní, chirurgické
mikroskopické vyšetření – moč, kožní vzorek, stěr z uší
ultrasonografické vyšetření

Velká zvířata:

vakcinace
antiparazitární ošetření – vnější i vnitřní parazité
hematologické a biochemické vyšetření – přímo v ordinaci
odběry krve
vyšetření moči
koprologie
kastrace samců malých přežvýkavců, selat, telat
ošetření ran – konzervativní, chirurgické
mikroskopické vyšetření
ultrasonografické vyšetření – ranná diagnostika březosti u krav,
terapie poruch plodnosti
ošetření kolik
asistence při porodu – repozice plodu u přežvýkavců, …
řešení metabolických poruch skotu – měření ketolátek v krvi
infuzní terapie